Bloggverktyg

 

De allra första bloggarna var så kallade webbdagböcker som man skrev med html koder. Det fanns även redigeringsprogram som man kunde använda sig utav när man skulle lägga upp på nätet eller på hemsidor. Nu för tiden så anväder sig de flesta bloggare utav teknik med den moderna tekniken där man med hjälp av databaser kan man kan skapa en dynamisk webbsida.

För att bloggandet skulle få fart så behövdes det en viktig faktor. Det var publiceringssystemet  som gjorde det möjligt att skriva in den önskade texten i en webbläsare och samtidigt sprida det. Det kan man åstadkomma med antingen genom att man registrerarr sig på en färdig bloggtjänst eller så lägger man in det bloggverktyget på den servern där man vill ha sin egen webbplats. Det går om man vill att lösa det med en egen unika bloggmotor. Det är ganska så enkelt att fixa till det ända som behövs är en typ av inmatning, någonstans att lagra det samt att kunna göra den synlig. Detta är inte så svårt att kunna fixa till det själv.

Ibland så snackas det om olika typer på bloggar som är bundet i vad bloggaen tekniskt sett har för innehåll. Det förekommer många olika sorters bloggar om man inte räknar med de klassiska, de som är baserade på text.  Man syftar på foto- och videobloggarna som några exempel på detta. Det vanligaste är att blogga hemfrån sin egna dator, men på senare tid har det också blivit allt populärare att lägga ut bloggar från sin mobiltelefon, detta kallar man för mobilbloggning eller för mobloggning.

Att följa en blogg

Bloggar kan man hitta på flera olika sätt. Om man bortser från de vanliga sökmotorerna så kan bloggarna hittas genom olika specifika söktjänster för bloggar, eller så kan man hitta bloggarna via andra portaler. En del utav dessa portaler fungerar faktiskt lite som en katalog över de enskilda bloggarna, medan andra portaler har listor över olika enskilda inlägg som gjorts. de flesta utav dessa portaler är uppbyggda för att den som producerar bloggen själv ska förse portalen med relevant information för sin blogg och när bloggen uppdateras, att man även ibland anger en kategori för sina egna inlägg.

Man kan givetvis komma till alla bloggar med hjälp av den vanliga webbläsaren, men är man en följare på många bloggar då kan det löna sig att vara en prenumererant och får uppdateringar med hjälp av en RSS-läsare. Dessa finns det två former utav:

• Antingen laddar man ner alla inläggen med hjälp utav ett specifikt program.

• Eller så gör man ett besök på en webbsida som man har lagt till ett bokmärken till för de bloggar som man är villig att följa. Ibland så är dennna tjänst inte bara där man kan läsa andras bloggar utan också sammankoppla med en tjänst där man även själv kan publicera sin egen blogg på.

Det går även bra genom att man följer ett sökord in i bloggosfären genom att man använder de olika tjänsterna. Technorati och Googles Blogsearch har RSS-flöden för de olika sökningarna som man gör.
Annan info